Global Entrepreneurship Week

Global Entrepreneurship Week (GEW) har vært markert og feiret i Norge tilbake til høsten 2011.

På øst- og sørlandet har navnet Gründeruka blitt brukt i flere år, mens starten på Vestlandet var med Startup Weekend under det som da het Global Startup Battle*.

Forrige direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, var blant dommerene under Startup Weekend Stavanger høsten 2011.

De siste årene har antallet arrangement variert endel, men det har ligget på et tresifret antall arrangement i novemberuken som entreprenørskap feires verden over.